Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Al. Niepodległości 22,  02-653 Warszawa,  tel.: 55 33 333, e-mail: ukknjf@uw.edu.plZapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej

www.ukknjf.uw.edu.pl

Nous vous invitons ą visiter notre nouveau site
O Kolegium:

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF)

jest jednym z trzech kolegiów wchodzących  w skład Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (CKNJOiEE) Uniwersytetu Warszawskiego.

     UKKNJF proponuje trzyletnie wyższe studia zawodowe, w systemie dziennym i wieczorowym, których celem jest przygotowanie nauczycieli języka francuskiego do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich zarówno prywatnych jak i państwowych. Studia wieczorowe są płatne. Program obu form studiów obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki w szkołach),  oraz blok przedmiotów uzupełniających w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa,  historii, kultury i literatury krajów francuskojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium i są prowadzone w języku francuskim. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

     Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (wszystkie trzy kolegia) przystąpiło do organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu konkursu na najlepszy projekt wyższych studiów zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej przygotowany zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli. Projekt Centrum uzyskał aprobatę komisji konkursowej dzięki czemu Centrum otrzymało finansowanie na jego realizację w latach 2004-2007 dla studentów studiów dziennych. Projekt przygotowuje przyszłych nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego (pierwsza specjalność nauczycielska) do nauczania drugiego języka obcego: angielskiego/francuskiego/niemieckiego/rosyjskiego/ włoskiego/hiszpańskiego (druga specjalność nauczycielska).

       Absolwenci UKKNJF mają możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz uzyskania tytułu magistra:
- na uzupełniających magisterskich studiach zaocznych w Instytucie Romanistyki UW;
- w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.